Bio Bauernhof MIKL
Bio Bauernhof MIKL
< EN | SI
EN | SI
Bio Bauernhof MIKL
EN | SI
Bio Bauernhof MIKL
EN | SI
Razvoj podeželja

Program razvoja podeželja 2014-2020    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.